projekto byla

projekto byla
projekto byla statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Po projekto paraiškos įregistravimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritorinio skyriaus darbuotojų sudaryta byla, kurioje turi būti: paraiškos bendroji (A) ir specialioji (B) dalys, verslo planas, kiti priedai, nurodyti paraiškoje ir pareiškėjo pateikti, visi su projekto paraiškos pateikimu ir vertinimu susiję duomenys ir dokumentai, kita svarbi informacija, reikalinga projekto paraiškai įvertinti, administruoti ir auditui atlikti. Ši byla yra nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į projekto vertinimo ir įgyvendinimo eigą, projekto vykdytojo siunčiamas ataskaitas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3D-258 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2007 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Akvakultūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2355)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Нужна помощь с курсовой?

Look at other dictionaries:

  • stiklainis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: stiklaĩnis Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2011 11 22. Atnaujinta: 2014 06 03. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: naujoviškas stiklinis pastatas… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”